تله های برچسب های غذایی

Posted Leave a comment

بسیاری از افراد برچسب های مواد غذایی را می خوانند تابینش بهتری در مورد مواد غذایی که انتخاب میکنند بدست آورند.با این حال با ادعاهای زیادی که روی محصولات غذایی آورده شده میتواند گمراه کننده باشند. برخی شرکت های مواد غذایی با تبلیغات و ادعاهایی که میکنند محصولات خود را از آنچه هستند سالم تر […]

آیا قند میوه برای بدن ضرر داره ؟

Posted Leave a comment

با داشتن رژیم های غذایی متفاوت از منابع تغذیه ای مختلف نظر دادن روی این موضوع کمی مشکل میباشد اما با این وجود لازم به ذکر است که بدن قند میوه را متفاوت از قند های فرآوری شده یا اضافه شده متابولیزه میکند. تمام میوه ها حاوی مقداری قند طبیعی هستند .میوه های شیرین از […]

دیابت چیه ؟

Posted Leave a comment

به طور خلاصه گلوکوز خون منبع اصلی انرژی شما است و از غذایی که میخورید ناشی میشود و انسولین هورمونیست که توسط لوزالمعده ایجاد میشود و به گلوکز موجود در مواد غذایی کمک میکند تا وارد سلول شما شوند تا تبدیل به انرژی شود . بعضی اوقات بدن شما مقدار کافی انسولین ترشح نمیکند یا […]